OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Opłaty prosimy uiszczać na konto BANK PKO SA 41 1240 6292 1111 0000 5017 2917, (w tytule wpłaty wpisujemy imię i nazwisko uczestnika, nazwę grupy, oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność) lub gotówką w dziale księgowości Teatru Ochoty, do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwsza opłata – w październiku 2016 jest podwójna – za październik, oraz za czerwiec 2017.

Koszt zajęć w sezonie 2016/2017 wynosi:

  • 130 zł/miesiąc – grupy najmłodsze – 1,5h – 2h zajęć tygodniowo /w lutym, ze względu na ferie opłata wynosi 80 zł/;

  • 150 zł/miesiąc – grupy mające 2,5h zajęć tygodniowo /w lutym, ze względu na ferie opłata wynosi 80 zł/;

  • 170 zł/miesiąc – pozostałe grupy – 3-3,5h zajęć tygodniowo /w lutym, ze względu na ferie opłata wynosi 90 zł/;

Uwaga – zniżki dla rodzeństw – każde kolejne dziecko z tej samej rodziny płaci 20% mniej. 

W bieżącym roku szkolnym Ognisko dysponuje 5 miejscami ze zniżką 50% – są to miejsca dla osób o wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej.  By uzyskać miejsce ze zniżką 50%, należy wypełnić i własnoręcznie podpisać, oraz dostarczyć osobiście do sekretariatu Ogniska lub teatru, oświadczenie o dochodach. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu miejsca ze zniżką 50%, oprócz oświadczenia o dochodach, będą brane również pod uwagę obecność uczestnika na zajęciach i terminowość wpłat w poprzednich latach (dotyczy uczestników kontynuujących zajęcia). Warunkiem utrzymania zniżki 50% jest terminowe dokonywanie wpłat oraz obecność na zajęciach (maksimum 3 nieobecności w roku szkolnym). W przypadku niespełnienia tych warunków zniżka może zostać cofnięta. Teatr zastrzega sobie prawo do przyznania mniej niż 5 miejsc ze zniżką 50%. Wzór oświadczenia dostępny jest również w sekretariacie Ogniska.