Kurs instruktorów teatralnych

UWAGA!
Informujemy, że IV edycja Kursu zostaje przełożona na kolejny sezon teatralny (zgłoszenia będą przyjmowane pod koniec 2017 roku).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: ognisko@teatrochoty.pl

Dla kogo przeznaczony jest kurs?

kurs instruktorów – dla studentów kierunków artystycznych lub humanistycznych (dopuszczamy także możliwość zakwalifikowania do udziału w kursie studentów innych kierunków, mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą);
– dla instruktorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w ramach kółek teatralnych w szkołach  lub domach kultury;
– dla nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej, oraz nauczycieli pracujących z dziećmi w ramach świetlic szkolnych;

Program Kursu przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą, zaopatrując uczestników w szeroką bazę ćwiczeń związanych z różnymi aspektami pracy teatralnej, oraz stwarzając możliwość sprawdzenia się w prowadzeniu warsztatów pod opieką doświadczonego instruktora.

Ilość miejsc jest ograniczona, grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

Koszt Kursu: 600 zł za semestr.

Pobierz szczegółową informacje i program III edycji kursu:

Zajęcia-dla-instruktorów 2015-2016-IIIedycja