KONTAKT

Dział edukacji | Ognisko Teatralne Teatru Ochoty 

ADRES
Teatr Ochoty – II piętro
ul. Reja 9
02-053 Warszawa

KONTAKT
tel. / fax 22 825 52 94 | tel. kom. 530 569 864
e-mail: ognisko@teatrochoty.pl
poniedziałek-czwartek w godzinach 12:00-16:00.
Dodatkowe dyżury w każdy pierwszy piątek (godz. 16:30-18:30) i sobotę (10:30-13:30) miesiąca.

ZESPÓŁ

Kierownik Działu Edukacji:
Katarzyna Gawkowska   k.gawkowska@teatrochoty.pl

Specjalistki ds. projektów edukacyjnych:
Joanna Jonczyk j.jonczyk@teatrochoty.pl
Hanna Kłoszewska h.kloszewska@teatrochoty.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ
tel./fax 22 825 14 78
sekretariat@teatrochoty.pl

Można śledzić nas na FB: facebook.com/ogniskoteatruochoty